OFERTA

Jako tłumacz przysięgły języka niemieckiego oferuję profesjonalne tłumaczenia z języka niemieckiego na polski i z polskiego na niemiecki. Moje główne specjalizacje to tłumaczenia prawnicze, ekonomiczne i marketingowe.

Prawo
 • umowy cywilnoprawne
 • dokumenty korporacyjne (umowy i statuty spółek handlowych, wyciągi z rejestrów, pełnomocnictwa)
 • orzeczenia sądowe i pisma procesowe
 • dokumentacja zamówień publicznych
 • ustawy, rozporządzenia i inne akty prawne
 • opinie prawne
 • decyzje administracyjne
Ekonomia/biznes
 • sprawozdania finansowe i podatkowe
 • prospekty emisyjne
 • memoranda inwestycyjne
 • analizy ekonomiczne i finansowe
 • polisy ubezpieczeniowe
 • księgi jakości
 • deklaracje podatkowe
 • operaty szacunkowe nieruchomości
 • opinie i raporty biegłych rewidentów
 • dokumenty bankowe
 • biznesplany
Marketing
 • strony internetowe
 • prezentacje przedsiębiorstw
 • materiały reklamowe
 • wywiady i przemówienia
 • materiały szkoleniowe
 • broszury informacyjne
 • analizy rynku

Państwa korzyści
 • Wszystkie tłumaczenia wykonuję osobiście i biorę na siebie pełną odpowiedzialność za ich jakość. Brak pośredników ułatwia kontakt i umożliwia elastyczne reagowanie na Państwa życzenia i wskazówki.
 • Poparta 14-letnim doświadczeniem znajomość dziedzin specjalizacji gwarantuje terminologiczną i merytoryczną poprawność tłumaczeń.
 • Kwalifikacje tłumacza przysięgłego potwierdzone egzaminem zdanym w Ministerstwie Sprawiedliwości.
 • Tłumaczenia sporządzam z najwyższą starannością. Zapraszam do zapoznania się z przykładami m.in. moich tłumaczeń prawniczych.
 • Dostępność – na maile odpowiadam z reguły w ciągu godziny.
 • Stałe ceny – po przysłaniu tekstu przedstawię Państwu wiążącą wycenę, a zatem całkowity koszt tłumaczenia poznają Państwo przed złożeniem zamówienia.
 • Możliwość zamówienia usług dodatkowych, np. korekty niemieckiego native speakera.