Portfolio

WYBRANE RODZAJE TEKSTÓW, Z KTÓRYMI NAJCZĘŚCIEJ MAM DO CZYNIENIA

 • statuty spółek
 • umowy spółek
 • uchwały walnych zgromadzeń
 • oferty wykupu akcji
 • kontrakty menedżerskie
 • memoranda inwestycyjne
 • pełnomocnictwa

Przykładowy projekt: Statut niemieckiej spółki akcyjnej (3000 słów)

 • umowy sprzedaży nieruchomości
 • operaty szacunkowe
 • umowy najmu lokali użytkowych i prywatnych
 • odpisy ksiąg wieczystych
 • regulaminy budynków

Przykładowy projekt: Komentarz do szwajcarskiej ustawy federalnej o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (2000 słów)

 • polisy ubezpieczeniowe (ubezpieczenia oc w działalności gospodarczej, ubezpieczenia utraty czynszu, ubezpieczenie oc za produkt, ubezpieczenia środowiskowe, ubezpieczenia turystyczne)
 • ogólne warunki ubezpieczeń
 • opinie prawne i wyroki sądowe w przedmiocie zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela
 • dokumenty ZUS

Przykładowy projekt: Analiza rynku ubezpieczeniowego związana z planowaną koncentracją przedsiębiorców (7500 słów)

 • umowy o dostawy i dystrybucję towarów
 • umowy licencyjne oprogramowania
 • umowy autorskie
 • umowy sprzedaży
 • umowy kredytowe
 • OWH

Przykładowy projekt: OWH wydawcy gier komputerowych (1200 słów)

 • decyzje w sprawie pozwolenia na budowę zakładu unieszkodliwiania odpadów
 • umowy ramowe o dostawy paliw alternatywnych
 • zezwolenia na transgraniczne przemieszczanie odpadów

Przykładowy projekt: Decyzja w sprawie pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej (14 000 słów)

 • magazyny klientów i pracowników
 • założenia filozofii przedsiębiorstwa
 • komunikaty dla pracowników
 • artykuły prasowe, wpisy na blogach (przykładowa tematyka: technika estradowa, logistyka i transport, psychologia i psychometria)

Przykładowy projekt: Regularne tłumaczenie magazynu klientów i pracowników spółki logistycznej (od 5 lat, 2 wydania rocznie, każde po ok. 3500 słów)

 • księgi jakości
 • sprawozdania finansowe i bilanse
 • opinie i raporty biegłych rewidentów
 • odpisy z rejestru przedsiębiorców

Przykładowy projekt: Prezentacja na temat optymalizacji procedur utrzymania ruchu w zakładzie przemysłowym (13 000 słów)

Tutaj możesz pobrać kilka przykładowych fragmentów moich tłumaczeń w formacie PDF. Życzę przyjemnej lektury.

PORTFOLIO

Kontakt

Mirosław Wagner – tłumacz przysięgły języka niemieckiego
ul. Wspólna 10/1, 62-052 Komorniki
+48 783 377 782
miroslaw@wagner-de.pl