Profil zawodowy

MIROSŁAW WAGNER

Tłumacz specjalistyczny języka niemieckiego. Po ukończeniu studiów germanistycznych w 2001 roku początkowo pracował w zawodach, które umożliwiły mu pogłębienie znajomości języka i kultury niemieckiej: jako leksykograf i lektor językowy na wyższej uczelni. Równolegle z pasją wykonywał pierwsze zlecenia tłumaczeniowe, które stopniowo stały się jego głównym, a potem jedynym zajęciem. Ze względu na osobiste zainteresowania skupił się na tłumaczeniach prawniczych i biznesowych – niezbędną wiedzę zdobywał m.in. w ramach studium prawa niemieckiego, a następnie na podyplomowych studiach prawa gospodarczego. Swoją kompetencję w zakresie przekładu prawniczego potwierdził zdając w 2012 roku w Ministerstwie Sprawiedliwości egzamin na tłumacza przysięgłego języka niemieckiego. Od 2008 roku prowadzi działalność gospodarczą w zakresie tłumaczeń, współpracując z kancelariami prawnymi, notariuszami i przedsiębiorstwami różnej wielkości, a także wykonując zlecenia na rzecz sądów i policji.

NAJWAŻNIEJSZE ETAPY EDUKACJI I ROZWOJU ZAWODOWEGO:

2015 - 2016 podyplomowe Studia Prawa Gospodarczego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
2013 zaprzysiężenie na tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
2012 egzamin na tłumacza przysięgłego w Ministerstwie Sprawiedliwości
2009 - 2010 Studium Prawa Niemieckiego na UAM w Poznaniu
2008 rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie tłumaczeń
2005 - 2007 leksykograf – członek zespołu redakcyjnego opracowującego Wielki Słownik Niemiecko-Polski i Wielki Słownik Polsko-Niemiecki wydany przez PWN
2001 - 2008 lektor języka niemieckiego w Wyższej Szkole Języków Obcych w Poznaniu
2000 - 2001 stypendium na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji
1996 - 2001 studia magisterskie germanistyki na UAM w Poznaniu
Opinie klientów:

Kontakt

Mirosław Wagner – tłumacz przysięgły języka niemieckiego
ul. Wspólna 10/1, 62-052 Komorniki
+48 783 377 782
miroslaw@wagner-de.pl